Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Značka „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ do kategorie

Aktuality > Aktuality

Značka „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“

Vydáno: 31.8.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Značka je výhradním vlastnictvím Potravinářské komory, ale může být udělena členům i nečlenům.

Dne 11. května 2011 byla značka „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ zapsána do rejstříku ochranných známek. Cílem značky je podpořit prodej výrobků českého původu cestou objektivního informování spotřebitele o původu výrobku, resp. původu surovin, z nichž je vyroben, při zohlednění vybraných kvalitativních parametrů.

Užívání značky „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ na potravinářském výrobku povolí prezident Potravinářské komory ČR po předchozím schválení výkonnou radou. K užívání značky se uzavře smlouva. Značku lze povolit k užívání jak členovi Potravinářské komory, tak i nečlenům. Přitom členové Komory mají 20 % slevu z ročního poplatku. Povolení k užívání značky je podmíněno splněním podmínek uvedených pro jednotlivé skupiny výrobků v Pravidlech užívání značky. Podmínky jsou stanoveny ve spolupráci s jednotlivými profesními svazy zastoupenými v PK ČR a na jejich návrh.

Splnění a dodržování všech stanovených podmínek ověřuje a hodnotí sekretariát PK ČR. V případě pochybnosti, zda nedochází ke klamání spotřebitele, může být o vyjádření požádána Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa.

V současné době má ocenění „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ již více než 30 výrobců pro téměř 2000 potravinářských výrobků.

Více informací na

http://ww.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Zna%C4%8Dka+%22%C4%8Cesk%C3%BD+v%C3%BDrobek%22&id=1086

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021