Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2005 do kategorie

Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Potravinářství - Archiv
Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2005

Vydáno: 9.6.2007
Tisk článku
Je k dispozici zpráva o výsledcích kontrol ozařování potravin v EU a ozářených potravin na trhu v EU.
Evropská komise uveřejnila v Úředním věstníku EU (OJ C 122/3, z 2. 6. 2007) Zprávu Komise o ozařování potravin za rok 2005.
Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřených ionizujícím zářením jsou členské členské státy povinny každoročně sdělit Komise:
– výsledky kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených produktů a použité dávky záření,
– výsledky kontrol provedených u výrobků ve fázi uvádění na trh a metody použité pro prokazování ošetření ionizujícím zářením.
 
V roce 2005 mělo schválené ozařovny 10 členských států, přičemž požadované údaje o kategoriích ošetřených produktů, o jejich množství a použitých dávkách poskytlo jen osm členských států. Přesné množství potravin ošetřených zářením v EU v roce 2005 není proto známo.
Celkem 17 členských států oznámilo kontroly potravin uvedených na trh. Celkem bylo v roce 2005 zkontrolováno 7 011 vzorků potravin. Přibližně u 4 % produktů na trhu bylo shledáno, že byly ošetřeny ozářením nedovoleně a/nebo u nich ozáření nebylo náležitě vyznačeno. Většina nevyhovujících vzorků byla odebrána z produktů pocházejících z Asie. Pouze šest z 287 vzorků, u kterých se zjistilo, že byly ozářeny, bylo v souladu s nařízením.
Rozdíly mezi výsledky kontrol v jednotlivých členských státech lze částečně vysvětlit výběrem vzorků a charakteristikami použitých analytických metod. Více informací je k dispozici v příloze.
 
Příloha: Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2005
 
Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021