Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2020 do kategorie

Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2020

Vydáno: 9.9.2021
Tisk článku
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2020.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.   

Z celkového počtu 3 862 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2020 se České republiky týkalo celkem 279 oznámení. Počet oznámení v kategoriích Varování, Informace, Odmítnutí na hranicích a Novinka byl v České republice v poměru 150 : 118 : 10 : 1. Nejvíce oznámení (91 %) se týkalo potravin, 5 % oznámení se týkalo krmiv a 4 % tvořila oznámení týkající se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM). 

Z celkového počtu 279 oznámení bylo v roce 2020 Českou republikou přijato 209 oznámení (75 %), 66 oznámení bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu (24 %) a 4 oznámení byla odeslána jako výsledek kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí (1 %).  

V roce 2020 byl největší počet nevyhovujících výrobků zaznamenán v kategorii maso a masné výrobky, přičemž se jednalo o výskyt patogenních mikroorganismů. 

Druhou nejvýznamnější kategorií v počtu hlášení byly ořechy a výrobky z ořechů, semena. Nejvíce pochybení v této kategorii tvořily nadlimitní nálezy reziduí pesticidů. Dále byla zjištěna v této kategorii také přítomnost aflatoxinů, biokontaminantů, alergenů, cizích těles, byla nalezena nevyhovující kontrola totožnosti zásilky nebo mikrobiální kontaminace.

Třetí nejvyšší počet hlášení se vztahoval k ovoci a zelenině, kdy se jednalo zejména o nadlimitní nálezy reziduí pesticidů, dále pak o pochybení ve složení, nález vadného balení, přítomnost vysokého obsahu přídatných látek nebo nedeklarování jejich přítomnosti, přítomnost průmyslových kontaminantů a výskyt patogenních mikroorganismů.

Celkový počet oznámení za rok 2020 je srovnatelný s rokem 2019. Oproti roku 2019 však došlo v roce 2020 k navýšení o 47 oznámení přijatých (29 %) a ke snížení o 44 oznámení odeslaných v rámci kontroly trhu (40 %). Jedním z důvodů, proč nastalo snížení odeslaných oznámení, bylo nutné a nařízené omezení kontrolní činnosti v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR. V roce 2020 bylo přijato více oznámení, než tomu bylo v předešlých letech.

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.   

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021