Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013 do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Aktivity ICBP > Zdroje ICBP - Archiv> Aktivity ICBP> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013

Vydáno: 15.8.2014
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2013“.

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2013

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika ohrožujícího zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv.Tento systém umožňuje rychlé sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi jednotlivými členy sítě RASFF: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně k jejich stažení ze společného evropského trhu.

Zpracování závěrečné zprávy umožňuje podávání jednotných informací o systému RASFF, jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Obdobná zpráva, shrnující fungování RASFF na úrovni EU, je vydávána Evropskou komisí.

Roční zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování RASFF, zhodnocení jeho funkčnosti, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček přibližující nejčastěji se vyskytující látky v potravinách a v krmivech.

Informace o aktuálních oznámeních systému RASFF je možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách bezpecnostpotravin.cz.

                                                  


Více informací:
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)


Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
RASFF

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021