Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Zpráva o databázi expertů EFSA do kategorie

Pracovní skupina pro komunikaci - Archiv > Pracovní skupina pro komunikaci - Archiv> EFSA - Archiv

Zpráva o databázi expertů EFSA

Vydáno: 14.8.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Informace o databázi, do níž se přihlašují evropští experti, jejichž aktivity se týkají vědeckého hodnocení rizik v souvislosti s bezpečností potravin a krmiv.
V červnu 2008 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), orgán Evropské unie pro vědecké hodnocení rizik souvisejících s bezpečností potravin a krmiv, výživou, pohodou zvířat a ochranou zdraví rostlin, přístup do databáze předních vědeckých expertů v Evropě, kteří mu budou pomáhat v jeho činnosti.
EFSA se rozhodl zřídit tuto databázi z důvodu pokračujícího poskytování vědeckých stanovisek nejvyšší kvality. Úřad vykazující v poslední době velký růst výsledků práce svých vědců (podle poslední výroční zprávy v meziročním vnímání o 63 %), který dále výrazně zintenzivňuje vědeckou spolupráci s národními úřady členských států Evropské unie zabývajícími se bezpečností potravin a krmiv, se rozhodl pozvat ke spolupráci další přední evropské vědecké experty.
Vědecký výbor EFSA a jeho vědecké komise (panely) budou při své činnosti experty, kteří se již pro interní nebo externí vědeckou spolupráci do databáze zaregistrovali, a také ty, kteří o registraci uvažují a ke spolupráci s úřadem se přihlásí, zvát k určitým vědeckým aktivitám, samozřejmě za náhrady cestovného a stravného a odpovídající finanční odměnu související s jejich podílem na vědecké práci úřadu.

V České republice má přístup k databázi expertů náš zástupce v Poradním sboru (AF) EFSA (využití k podpoře mezinárodní spolupráce českých vědeckých pracovišť). O spuštění databáze byli v červenci letošního roku informováni členové vědeckých výborů a vědeckých institucí prostřednictvím Koordinačního místa EFSA v ČR, které je na odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. 

Podrobné informace, včetně plánu tohoto projektu (Expert Database Project Plan), s pozadím jeho vzniku, s cíli projektu databáze expertů a v přílohách mj. s online formulářem pro přihlášení do databáze zájemci o spolupráci naleznou na webových stránkách úřadu: www.efsa.europa.eu .
 
Zdroj: MZe ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018