Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009 do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009

Vydáno: 25.5.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Zpráva EFSA publikovaná 24. 5. 2011.

Evropská komise požádala, v souladu s článkem 31 Nařízení EP a Rady č. 178/2002, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o sumarizaci výsledků sledování reziduí u živých zvířat a v živočišných produktech, které proběhlo v členských státech Evropské unie za rok 2009.

Nařízení (EU) č. 37/2010 stanoví maximální limity reziduí veterinárních léčivých přípravků u zvířat chovaných pro potravinové produkty a v živočišných produktech. Směrnice Rady 96/23/ES stanoví opatření k monitorování některých látek a jejich reziduí, a to především veterinárních léčiv u živých zvířat a živočišných produktů. Kromě toho ustanovuje rozhodnutí Komise 97/747/ES rozsah a četnost odběru vzorků u některé živočišných produktů.

Celkově bylo v roce 2009 odebráno a reportováno 764 736 vzorků. Z nich bylo 484 087 reportováno na základě požadavku směrnice 96/23/ES.

Ve srovnání s předcházejícími zprávami se u zprávy za rok 2009 zlepšila struktura a provedená analýza dat, což ale může způsobit určité potíže při porovnávání údajů za rok 2009 s daty v předchozích zprávách. V této zprávě celkové hodnocení zahrnuje všechna zvířata a kategorie produktů a je vypracována pro každou hlavní skupinu látek. V předchozích zprávách se jednalo pouze o hospodářská zvířata.

Podrobnější informace a celou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/158e.htm

Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021