Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků prováděných pracovníky ÚKZÚZ v roce 2019 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků prováděných pracovníky ÚKZÚZ v roce 2019

Vydáno: 14.7.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Zpráva Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ

V roce 2019 ÚKZÚZ v rámci cílené kontroly a monitoringu krmiv posoudil celkem 696 vzorků krmiv. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 18 vzorků (2,6 %).

Z tohoto počtu byla 3 krmiva se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 3 krmiva falšovaná, 1 krmivo nevhodné pro určený účel použití, 3 krmiva s nevyhovujícím obsahem reziduí, vyžadující nutnost úpravy systému dekontaminace výrobního zařízení po medikacích a rovněž bylo zjištěno 8 vzorků krmiv s ohroženou bezpečností, které byly neprodleně staženy z trhu. V předcházejícím roce 2018 cílené kontrole a monitoringu nevyhověl totožný podíl 2,6 % vzorků krmiv. Lze konstatovat, že v uplynulém roce 2019 byl zaznamenán setrvalý trend četnosti zjištění nevyhovujících vzorků. V rámci analytických činností bylo provedeno celkem 22390 stanovení sledovaných parametrů, z toho nevyhovujících bylo 72 výsledků stanovení analytů. 

V příštích letech bude ÚKZÚZ v kontrole výskytu zakázaných a nežádoucích látek u krmiv pokračovat. Zvýšená pozornost bude stále zaměřena na eliminaci rizika křížové kontaminace krmiv vyrobených po použití kokcidiostatik a léčiv, zjišťování případů záměrného falšování krmiv a dodržování pravidel označování GMO krmiv.

  • Zpráva z úředních kontrol krmiv v roce 2019  PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021