Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Zpřísněný dozor při importu masa z Brazílie do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Zpřísněný dozor při importu masa z Brazílie

Vydáno: 24.2.2008
Tisk článku
Rozhodnutí EU zpřísňuje podmínky dovozu čerstvého masa kvůli veterinárním nedostatkům zjištěným inspekcí FVO.
Evropští zemědělci poukazují na import levnějšího brazilského hovězího masa, které podle nich neodpovídá legislativě EU a především kazí ceny.
Evropský parlament, který usiluje o omezení dovozu brazilského masa kvůli ochraně zdraví spotřebitelů, nepovažuje za dostatečné rozhodnutí Komise 2008/61/ES (OJ L 15, 18.01.2008, s. 33),  které vstoupilo v platnost 31. 1. 2008 a týká se dovozu čerstvého hovězího masa z Brazílie. Tímto rozhodnutím se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS (obsahuje seznam třetích zemí, pro které jsou stanoveny určité veterinární podmínky). 
Parlament vyčítá Komisi, že přistoupila k restrikcím až po inspekci v listopadu 2007, když problémy (chybějící kontrola pohybu zvířat, jejich identifikace, možnost dohledatelnosti, normy) byly zřejmé již při inspekci uskutečněné v březnu 2007 (viz Zpráva o inspekci FVO č. 7214/2007).
Podle šéfa inspekce Food and Veterinary Office však došlo během r. 2007 k velkému zlepšení veterinárních opatření v Brazílii, ale zůstaly problémy s identifikací (značka na zvířeti neodpovídá dokumentaci), se schvalováním a certifikací chovatelů a s databází.
Cílem zpřísněných opatření EU má být především ochrana před slintavkou a kulhavkou vyskytující se v Brazílii (jsou lhůty pobytu zvířat v zónách schválených pro export masa příslušného dobytka; přitom nesmí dojít k výskytu nákazy).
Rozhodnutím jsou požadovány záruky od kompetentních brazilských úřadů, že dovážené výrobky splňují požadavky. V brazilských zónách schválených pro dovoz do Evropy je asi 10 000 farem, ale brazilské úřady budou schopny se zaručit nejvýše za 300 z nich.
Hovězí maso, které bylo odesláno před 31. 1. 08 se podle rozhodnutí může na trhu objevovat až do 15. března.
Zástupce Švédska v Evropském parlamentu však se vyjádřil, že snad opatření bude pouze dočasné, protože bude znamenat zvýšení cen hovězího odhadem až o 30 %.
Brazilská vláda reagovala na rozhodnutí tím, že  zaslala (14. 2. 08) nový seznam farem schválených k dovozu do EU, aby tím nechala dveře pro export otevřené. Údajně v původním seznamu obsahujícím 2  681 farem byla chyba, nový seznam obsahuje jen 600 podniků. Je to však stále dvojnásobný počet proti tomu, co očekávala EU. Další audity FVO na brazilských farmách začínají 27. 2. 08.
EU Food Law, 331, 2008, s. 3-6
EU Food Law, 334, 2008, s. 8, 14
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021