Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zpřístupnění originálních studií průmyslu o aspartamu na webu EFSA do kategorie

EFSA - Archiv > Archiv článků od roku 2003
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Zpřístupnění originálních studií průmyslu o aspartamu na webu EFSA

Vydáno: 1.12.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Úřadu EFSA byl umožněn přístup k více než 600 souborům dat pro využití při přehodnocování bezpečnosti umělého sladidla aspartam, jehož dokončení je naplánováno na září 2012.

Úřad znovu potvrzuje svůj závazek k otevřenosti a transparentnosti a zveřejnil úplný seznam studií, které mu byly dány k dispozici. EFSA také zpřístupnil veřejnosti dosud nepublikované vědecké údaje, včetně 112 původních studií o aspartamu, které byly předloženy na podporu žádosti o povolení aspartamu v Evropě na počátku 80. let.

V květnu roku 2011 požádala Evropská komise EFSA o přehodnocení bezpečnosti aspartamu jako potravinářské přídatné látky. EFSA zveřejnil 1. června 2011 výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu (E 951) v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 a článkem 5 nařízení (EU) 257/2010. Uzávěrka pro poskytování údajů byla 30. září 2011. Účelem výzvy k předkládání údajů je nabídnout všem zájemcům a zúčastněným stranám příležitost poskytnout EFSA dostupné zdokumentované informace, již zveřejněné nebo ještě nepublikované, včetně původních dat o aspartamu, které by mohly přispět k posouzení bezpečnosti této potravinářské přídatné látky. V zájmu zajištění účinného přehodnocení aspartamu je pro úřad velmi důležité, aby získal všechny nezbytné údaje.

EFSA očekává, že další zatím nepublikované studie a data zveřejní na svých webových stránkách k volnému stažení, jakmile obdrží informaci od jejich vlastníků, že se nejedná o důvěrná data.

Seznam publikovaných a nepublikovaných studií a souborů dat ke stáhnutí je dostupný na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021