Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zrušení rozhodnutí 2006/236/ES, které se týká produktů rybolovu dovezených z Indonésie do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Zrušení rozhodnutí 2006/236/ES, které se týká produktů rybolovu dovezených z Indonésie

Vydáno: 13.5.2010
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Evropská komise zrušila rozhodnutí 2006/236/ES vzhledem k uspokojivým výsledkům zkoušek, pokud jde o těžké kovy.
Rozhodnutí Komise 2010/219/EU ze dne 16. dubna 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/236/ES o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě

Rozhodnutí Komise 2006/236/ES ze dne 21. března 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě, bylo přijato v důsledku inspekčních návštěv Evropské komise v Indonésii, které v této třetí zemi odhalily závazné nedostatky, pokud jde o hygienu při manipulaci s produkty rybolovu.

Rozhodnutí 2006/236/ES bylo pozměněno rozhodnutím Komise 2008/660/ES, které zrušilo požadavek provádět v případě produktů rybolovu pocházejících z Indonésie zkoušky na zjištění přítomnosti histaminu a těžkých kovů v produktech akvakultury.

Výsledky zkoušek provedené členskými státy v případě produktů rybolovu dovezených z Indonésie jsou, pokud jde o těžké kovy, uspokojivé. Indonésie nyní navíc Komisi poskytla příslušné záruky. Není již proto nutné provádět zkoušky v případě každé zásilky produktů rybolovu na obsah těžkých kovů.

Komise přijala toto rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí 2006/236/ES.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 97, 17. 4. 2010, s. 16
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021