Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zveřejněna inspekční zpráva EU o dioxinovém skandálu do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Zveřejněna inspekční zpráva EU o dioxinovém skandálu

Vydáno: 3.5.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Dana Nehasilová
Závěrečná zpráva z inspekční cesty FVO do Německa potvrdila kladné hodnocení činnosti příslušných orgánů v období zdolávání dioxinové krize.
Brusel – Německé úřady v průběhu dioxinové krize na začátku roku významně přispěly k ochraně spotřebitelů. Tento závěr ještě jednou potvrdil evropský Potravinový a veterinární úřad (FVO).
Příslušné orgány na celospolkové a zemské úrovni využily rozsáhlých zdrojů a nutná opatření „pod velkým tlakem a za měnících se podmínek“ prováděly rychle, uvádí se v závěrečné zprávě z inspekční cesty, která se uskutečnila na konci ledna.
Ve zprávě, která je v anglickém jazyce (Measures taken in response to a recent contamination of feed with dioxins), jsou detailně uvedeny všechny události od prvního telefonického rozhovoru laboratoře s výrobcem krmiv z 22. 12. 2010 až po nejnovější výsledky testů k datu 25. ledna 2011.
Brusel chce nashromážděné informace mj. využít pro možná následná opatření na úrovni EU, která by měla zabránit událostem takového druhu do budoucna. Mj. se brala na zřetel opatření v rámci rizikovému managementu na jednotlivých stupních potravinářského a krmivářského řetězce. Zpráva se v první řadě zabývá Dolním Saskem, protože tato spolková země byla touto krizí postižena nejvíce. (AgE)
EU-Inspektionsbericht über Dioxinskandal erschienen
[2011-05-02], http://www.proplanta.de

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021