Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zveřejnění tradičních označení vín z třetích zemí v databázi  „E Bacchus“ do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Zveřejnění tradičních označení vín z třetích zemí v databázi  „E Bacchus“

Vydáno: 14.7.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízením 538/2011/EU se mění nařízení 607/2009/ES, týkající se chráněných označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů a označování a obchodní úpravy některých vinařských produktů.
Nařízení 538/2011/EU o změně nařízení 607/2009/ES, stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
Hlavní změna spočívá v odstranění diskriminace vín a vinařských produktů z třetích zemí tím, že výrazy používané tradičně ve třetích zemích mohou také získat uznání a ochranu jako tradiční výrazy v EU, pokud jsou používány spolu se zeměpisným označením nebo označením původu podle pravidel v těchto třetích zemích.
Pro dosažení přehlednosti mají být tyto výrazy převedeny do elektronické databáze "E-Bacchus", která zveřejňuje "rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení".
Specifikuje se právní základ pro posuzování chráněných tradičních výrazů a ochranných známek v souladu se směrnicí 2008/95/ES a s nařízením 207/2009/ES.
Specifikuje se způsob uvádění obsahu alkoholu u některých vinařských produktů.
V některých případech se upouští od uvádění určitých informací týkajících stáčírny.
Jsou definovány typy lahví a uzávěrů pro šumivá vína vyráběná v EU.
Mění se příloha VIII, pokud jde o starší práva, která mohou být uplatňována v případě námitky proti žádosti o ochranu tradičního výrazu.

Úřední věstník EU, L 147, 02.06.2011, s.6
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021