Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zvěřina zdrojem E. coli do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Zvěřina zdrojem E. coli

Vydáno: 23.9.2007
Tisk článku
Německý úřad BfR iniciuje projekt na sledování výskytu enterohemorhagické E. coli u volně žijící zvěře a sledování možného přenosu na člověka.
Ze zprávy o infekcích z potravin německé Národní referenční laboratoře pro epidemiologii zoonóz vyplývá, že četnější je výskyt enterohemorhagické E. coli (EHEC) z masa volně žijící zvěře než z chovaného hovězího dobytka. V r. 2002 byly 3 % vzorků masa ze zvěřiny kontaminovány EHEC, v r. 2005 14,8 % (tzn. více než u hovězího masa).
Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) je třeba provést podrobná šetření, aby se zjistilo, jestli je zvěř původním nositelem infekce, jakým způsobem dochází k přenosu EHEC na člověka (zda prostřednictvím dobytka infikovaného zvěří a poté prostřednictvím osob, které přišly do styku s dobytkem, nebo přímo z masa) a jak častá jsou onemocnění.
EHEC způsobuje akutní, v některých případech krvavý průjem, a u dětí může dokonce vést k poškození ledvin (hemolytický uremický syndrom = HUS).
Lidé obvykle chytí infekci EHEC z masa, mléka nebo přímým kontaktem se zvířetem. V Německu je od r. 2001 ročně zaznamenáváno 1 100 případů, zatím byl za hlavní zdroj považován hovězí dobytek.
I údaje z jiných vědeckých institucí ukazují, že zřejmě byla dosud zvěř a její maso jako zdroj infekce EHEC podceňována.
Výzkumný projekt BfR má porovnat kmeny EHEC izolované z masa zvěře, domácích zvířat a lidí a vyhodnotit, zda jde o přímý či nepřímý přenos. Z výsledků by měla vyplynout specifická hygienická doporučení pro zpracovatele a kontrolní orgány.
EU Food Law, 2007, č. 312, s. 13
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021