Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Zvláštní pravidla pro guarovou gumu z Indie do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Přídatné látky (éčka) > Vlivy na zdraví - Archiv> Přídatné látky (éčka)> Vlivy na zdraví - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Zvláštní pravidla pro guarovou gumu z Indie

Vydáno: 21.5.2008
Tisk článku
Rozhodnutí 2008/352/ES zpřísňuje dozor nad dováženými produkty z Indie z hlediska obsahu pentachlorfenolu a dioxinů.
V některých zásilkách guarové gumy pocházející nebo odesílané z Indie byla zjištěna vysoká koncentrace pentachlorfenolu a dioxinů, která představuje ohrožení veřejného zdraví. Proto Komise provedla v říjnu 2007 inspekci v Indii s cílem shromáždit informace o zdroji kontaminace a posoudit kontrolní opatření zavedená indickými orgány. Z provedených šetření však nelze vyvodit potřebné závěry o zdroji kontaminace a prováděné kontroly v tomto odvětví v Indii nelze považovat za dostatečné (praxe laboratoře v Hajdarábádu vyhovuje, jiné laboratoře nevyhovují).
Podle výsledků referenční laboratoře Společenství pro dioxiny a polychlorované bifenyly v krmivech a potravinách nepřevyšuje obsah dioxinů přijatelnou hodnotu, pokud obsah pentachlorfenolu (látka, která se používá při výrobě guarové gumy) nepřevyšuje hodnotu 0,01 mg/kg.
K této záležitosti bylo vydáno rozhodnutí 2008/352/ES, podle něhož musí být při prvním uvedení na trh ve Společenství všechny zásilky guarové gumy (nebo produktů s jejím obsahem určené pro lidskou spotřebu nebo pro výživu zvířat dovážené z Indie do Společenství) doprovázeny zprávou o analýze vydanou laboratoří akreditovanou podle normy EN ISO/IEC 17025. Ze zprávy musí vyplývat, že produkt neobsahuje více než 0,01 mg/kg pentachlorfenolu (výsledek s tzv. rozšířenou nejistotou měření). Výsledek analýzy musí být schválen příslušným indickým orgánem.
Vzorky musí být odebírány v souladu se směrnicí 2002/63/ES.
Členské státy mají povinnost monitorovat příslušné výrobky a hlásit Komisi prostřednictvím systému RASFF nálezy výrobků, v nichž obsah pentachlorfenolu překročil 0,01 mg/kg. Kromě toho musí každé tři měsíce podat ohledně tohoto problému souhrnnou zprávu.
Úřední věstník ES, L 117, 01.05.2008, s. 42
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021