Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí dat o akrylamidu do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace
Aktuality > Aktuality

Výzva EFSA k poskytnutí dat o akrylamidu

Vydáno: 16.5.2013
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Konečný termín pro poskytnutí dat je 30. červen 2013.

Výzva k poskytnutí dat o výskytu akrylamidu v potravinách a nápojích určených pro lidskou spotřebu, shromážděných mimo oficiální kontroly

Akrylamid je chemická sloučenina, jenž  typicky  vzniká  ve  škrobnatých potravinách, které mají vysoký obsah určitých aminokyselin a redukujících cukrů. Akrylamid vzniká  při tepelném zpracování  takovýchto potravin za vysokých teplot,  např. při  smažení, pečení a pražení.

Prohlášení  Vědeckého panelu EFSA pro kontaminanty v potravním řetězci (Panel CONTAM) z roku 2005 upozornilo na fakt, že  akrylamid může být rizikový pro zdraví, protože je považován  za  karcinogenní a genotoxický  pro pokusná  zvířata. Prohlášení  podpořilo závěry a doporučení  předchozího hodnocení rizik akrylamidu, které bylo zpracováno JECFA (Společnou  FAO/WHO expertní komisí  pro potravinářská aditiva). Ve svém hodnocení  komise  JECFA  došla k závěru, že akrylamid může indikovat obavy pro zdraví lidí a proto by se měla  snížit jeho expozice.

Průmysl (FoodDrinkEurope) vyvinul „toolbox“ obsahující  opatření, která mohou být aplikována různými sektory potravinářského průmyslu, k redukci hladiny akrylamidu. Byly vyvinuty i specifické návody pro jednotlivé potravinářské sektory.

Evropská komise monitoruje hladinu akrylamidu v potravinách prostřednictvím specifických doporučení. Výsledky monitoringu jsou kompilovány úřadem EFSA.
Druhé doporučení Komise, přijaté v lednu 2011, žádá členské státy EU, aby provedli další šetření  v prostorách provozovatelů potravinářských výrob v případě, že byly zjištěny vysoké hladiny akrylamidu.  V tomto doporučení byly zavedeny orientační hodnoty. Orientační hodnoty nejsou limity dané zákonem a není  třeba  vymáhat  právní zákrok v případě, že jsou hodnoty překročeny.

Od Prohlášení  Panelu CONTAM a vědeckého  kolokvia  EFSA  o karcinogenitě akrylamidu v roce 2008, jsou k dispozici nové vědecké informace  z epidemiologických studií  (a ze studií prováděných na zvířatech) o potenciálních zdravotních účincích akrylamidu v potravinách.

Pro potřeby hodnocení  jsou nutná další měření  vztahující se k akrylamidu v potravinách. Úřad EFSA byl požádán Evropskou komisí, aby zhodnotil rizika spojená s přítomností akrylamidu v potravinách. V tomto kontextu úřad EFSA spustil tuto specifickou výzvu k poskytnutí dat.

Zdroj:  EFSA, Call for acrylamide occurrence data in food and beverages intended for human consumption collected outside official controls

 

Další informace:
Toolbox – soubor nástrojů ke snížení akrylamidu v potravinách  
Akrylamid: látka s vývojovou a mužskou reprodukční toxicitou
  
Obsah akrylamidu v potravinách v roce 2008  
Akrylamid v potravinách

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Akrylamid
JECFA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021