Česky
Informační centrum Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111

Uživatelský přístup

 
 

Vyhledávání

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 13
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Navštivte také: Výzva EFSA: Obnova vědeckých komisí a panelů
Výzva EFSA: Obnova vědeckých komisí a panelů

Publikace

MZe ČR v rámci činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin vydává a distribuje řadu odborných materiálů.

Cílem těchto zdrojů je:

– informovat spotřebitele o aktuálních tématech, která souvisejí s bezpečností a kvalitou potravin,
– napomáhat spotřebiteli lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků,
– vychovávat spotřebitele k dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami,
– vzdělávat spotřebitele v oblasti zdravé výživy;
– orientovat spotřebitele na zdravý životní styl.

Přehled publikací

1) Publikace ICBP

GMO bez obalu (aktual.), Stratilová, Z. (2013)*
Průvodce světem potravin, Babička, L. (2012)*
Výživa a zdraví
, Hrnčířová, Rambousková a kol. (2012)*
GMO bez obalu, Stratilová, Z. (2012)   
Průvodce světem potravin, Babička, L. (2009)
Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin Šatrán, P.–Duben, J. (2008)
Průvodce označováním potravin Suková, I. (2008)
Prevence onemocnění z potravin Rambousková, J.–Hrnčířová, D. (2008)
Katarální horečka ovcí. Bluetongue Zendulková, D.–Duben, J.–Semerád, Z.–Šatrán, P. (2008)
Zeptejte se, na co chcete ... (2008)
Kdo se bojí listerií Duben, J.(2007)
Aktuálně o ptačí chřipce Duben, J. (2007)
Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům Kopáčová, O. (2007)
Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Hajšlová, J.–Schulzová, V.:(2006)
Jak nás strašila BSE Duben, J. (2006)

2) Publikace MZe, MZ ČR a Evropské komise

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020 (2014)
Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010–2013 (2010)
Food Safety and Nutrition Strategy for 2010–2013 (2010)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2012 (2013)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2011 (2012)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2010 (2011)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009 (2010)

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2012 (2013)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2011 (2012)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2011 (2012)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010 (2011)
Zpráva o fungování systému RASFF v ČR v roce 2009 (2010)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2009 (2010)

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2012 - 2014, ČR (2012)
Multiannual control plan for pesticide residues 2012 - 2014, CZ (2012)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů v ČR (2010 – 2012) (2010)

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k nařízení (EU) č. 1169/2011 (2013)
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků
(2012)
Panorama potravinářského průmyslu 2011 (2012)

3) ICBP: Vzdělávací programy a hry pro děti na CD

Výukový program "Výživa ve výchově ke zdraví"
Výukový program "Výživa ve výchově ke zdraví"  (aktualizace 2013)

Interaktivní pracovní sešity pro žáky 2. stupně ZŠ (8.-9. třída) k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“:
       -  Živiny a voda (8.-9. třída)
       -  Výživová doporučení (8.-9. třída)
       -  Výživa a nemoci (8.-9. třída)
       -  Nákazy z potravy a jejich prevence (8.-9. třída)
       -  Otravy z jídla (8.-9. třída)
       -  Potraviny a bezpečnost (8.-9. třída)

Interaktivní pracovní sešity pro žáky 2. stupně ZŠ (6.-7. třída) k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“:
       - Živiny a voda (6.-7. třída) (2013)
       - Výživová doporučení (6.-7. třída) (2013)
       - Otravy z jídla (6.-7. třída) (2013)
       - Výživa a nemoci (6.-7. třída) (2012)
       - Potraviny a bezpečnost (6.-7. třída) (2012)

Pracovní sešit pro žáky 1. - 3. třídy na téma zdravého a bezpečného stravování: Jíme zdravě a s chutí (2012)*(možno zaslat max. 10 kusů)

CD se znalostními testy webu viscojis.cz/teens (ca 200 znalostních testů  pro žáky 2. stupně ZŠ)/určeno pouze  pro ZŠ, které vyučují dle výukového programu MZe „Výživa ve výchově ke zdraví“)*     
Hledej s myškou zdravé potraviny (hra pro děti)*
Pět klíčů k bezpečným potravinám (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu ke správným hygienickým návykům)*

Přehled informačních letáků/brožur ICBP a jiných publikací pro spotřebitele

ICBP

Informační centrum bezpečnosti potravin (I)
Informační centrum bezpečnosti potravin (II)*
Informační centrum bezpečnosti potravin (III)

Školní mléko

Proč pít školní mléko ? (I)
Proč pít školní mléko? (II)
Školní mléko (pexeso)

Zdraví

Každodenní cesta ke zdraví*
Pět klíčů k bezpečnému stravování*
Pět klíčů k bezpečnému stravování* (modifikace původního letáku určená dětem)
Základní pravidlo osobní hygieny – mytí rukou
Listerióza
Co jsou biopotraviny? Kdo je ekolog. zemědělec?

Spotřebitel

Bezpečnost potravin
Průvodce označování potravin
Rady pro nakupování potravin
Potravinářská aditiva
GMO – Otázky a odpovědi
Křížová kontaminace potravin
Správné uchovávání potravin a pokrmů v chladničce*
Kvalita ryb v českých a moravských tocích (2006-2009)
Skopové a jehněčí maso
Jak číst etikety?*
Zdravé potraviny (pexeso)
Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Víš co jíš?
Víš, co jíš? (pexeso)
Syrové mléko–chutně a bezpečně
Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva
Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve stručném přehledu
Víš, co jíš? Rady, jak správně nakupovat potraviny*
Víš, co jíš? Vybarvi si obrázek*
– Kvalita ryb v českých a moravských tocích (2006-2010)
Plánovací tématický stolní kalendář na rok 2012
Víš co jíš? (2012)*
Víš co jíš? České ovoce a zelenina (pexeso)*

Pozn.: Publikace označené *) jsou k dispozici v tištěné podobě nebo na CD (programy pro děti) a to zdarma. Jejich zaslání v omezeném počtu si lze objednat u pana Deutsche na adrese olaf.deutsch@mze.cz, tel. 607 886 278

4) ICBP: A-Z slovník pro spotřebitele

Přístup k heslům v A–Z slovníku

5) Zdroje informací mimo ICBP

Vybrané informační přehledové studie ÚZEI–ZPK

Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům II. Kopáčová, O.
Zdravotní aspekty fortifikace potravin kyselinou listovou Kopáčová, O.
Potraviny nového typu Suková, I.
Syrovátka v potravinářství Suková, I.
Trendy v potravinové legislativě EU Suková, I.
Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny Suková, I.
Aplikace nanotechnologie v potravinářství Kvasničková, A.
Organizace agro-potravinářského výzkumu v EU a jeho budoucí zaměření (Trendy v potravinářském výzkumu) Kvasničková, A.
Ozařování potravin Kvasničková, A.
Historie rozvoje oborů potravinářské technologie, techniky, výživy a jakosti potravin v rámci aktivit zemědělské akademie ČR Perlín, C.
Vliv výživy na kvalitu masa Hvízdalová, I.
Welfare hospodářských zvířat Schneiderová, P.
Vývojové trendy ekologického zemědělství Vondrášková, Š.
Bakterie a viry v ochraně proti chorobám a škůdcům rostlin Koubová, D.
Nové trendy v chovu dojených krav Nehasilová, D.

Časopisy České akademie zemědělských věd
Přístup k časopisům ČAZV


Další odborné publikace s potravinářskou tematikou
Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Česká technologická platforma pro potraviny, Kavka, M. (2013)
Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Česká technologická platforma pro potraviny, Obermaier, O., Čejna, V. (2013)
Jak poznáme kvalitu?  Chléb a pečivo Česká technologická platforma pro potraviny, Příhoda, J., Sluková, M., Dřízal, J. (2013)
Přídatné látky v potravinách
Česká technologická platforma pro potraviny, Babička, L. (2012)
Nanotechnologie v potravinářství Kvasničková, A.* 
Značení GDA na obalech potravin, Navigace ve světě živin a kalorií* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS   
Jak poznáme kvalitu? Hovězí a vepřové maso* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS
Jak poznáme kvalitu? Svět kávy* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS
Jak poznáme kvalitu? O lahůdkách pro spotřebitele*  Česká technologická platforma pro potraviny, SČS


Terminologický slovník

ÚZEI ve spolupráci a s odbornou garancí ČAZV vytváří a zpřístupňuje Terminologický slovník.