Česky
Informační centrum Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111

Uživatelský přístup

 
 

Vyhledávání

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Publikace

MZe ČR v rámci činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin vydává a distribuje řadu odborných materiálů.

Cílem těchto zdrojů je:

– informovat spotřebitele o aktuálních tématech, která souvisejí s bezpečností a kvalitou potravin,
– napomáhat spotřebiteli lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků,
– vychovávat spotřebitele k dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami,
– vzdělávat spotřebitele v oblasti zdravé výživy;
– orientovat spotřebitele na zdravý životní styl.

Přehled publikací

1) Publikace ICBP

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele, Suková, I. (2014)*
GMO bez obalu (aktual.), Stratilová, Z. (2014)*
Průvodce světem potravin, Babička, L. (2012)
Výživa a zdraví
, Hrnčířová, Rambousková a kol. (2012)*
Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin Šatrán, P.–Duben, J. (2008)
Prevence onemocnění z potravin Rambousková, J.–Hrnčířová, D. (2008)
Katarální horečka ovcí. Bluetongue Zendulková, D.–Duben, J.–Semerád, Z.–Šatrán, P. (2008)
Zeptejte se, na co chcete ... (2008)
Kdo se bojí listerií Duben, J.(2007)
Ptačí chřipka Duben, J. (2007)
Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Hajšlová, J.–Schulzová, V.:(2006)
Jak nás strašila BSE Duben, J. (2006)

2) Publikace MZe, MZ ČR a Evropské komise

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020 (2014)*
Food Safety and Nutrition Strategy for 2014–2020 (2014)*
Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010–2013 (2010)
Food Safety and Nutrition Strategy for 2010–2013 (2010)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2013 (2014)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2012 (2013)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2011 (2012)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2010 (2011)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009 (2010)

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013 (2014)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2013
(2014)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2012
(2013)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2012 (2013)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2011
(2012)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2011 (2012)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010 (2011)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2010
(2011)
Zpráva o fungování systému RASFF v ČR v roce 2009 (2010)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2009 (2010)

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2012 - 2014, ČR (2012)
Multiannual control plan for pesticide residues 2012 - 2014, CZ (2012)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů v ČR (2010 – 2012) (2010)

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k nařízení (EU) č. 1169/2011 (2014)*
Panorama potravinářského průmyslu 2013 (2014)
Panorama potravinářského průmyslu 2011 (2012)

3) ICBP: Vzdělávací programy a hry pro děti na CD - (pozn. odesíláme pouze omezeném množství materiálu)

Výukový program "Výživa ve výchově ke zdraví"
Výukový program "Výživa ve výchově ke zdraví"  (aktualizace 2013)

Pracovní sešity pro žáky 2. stupně ZŠ (8.-9. třída) k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“:    
Pracovní sešity pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, Souborné vydání (2014)* (možno zaslat max. 10 kusů)

Pracovní sešity pro žáky 2. stupně ZŠ (6.-7. třída) k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“:
Pracovní sešity pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ, Souborné vydání (2014)* (možno zaslat max. 10 kusů)

Pracovní sešit pro žáky 1. - 3. třídy na téma zdravého a bezpečného stravování: Jíme zdravě a s chutí (2012)*(možno zaslat max. 10 kusů)

Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu "Výživa ve výchově ke zdraví" (2014), e-learningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví" pro SŠ bude zveřejněn v roce 2015

CD se znalostními testy webu viscojis.cz/teens (ca 200 znalostních testů  pro žáky 2. stupně ZŠ)/určeno pouze  pro ZŠ, které vyučují dle výukového programu MZe „Výživa ve výchově ke zdraví“)*

Motivační týdenní kalendář "Víš co jíš? Zdravě a s chutí" určený dětem z přípravných, 1., 2. a 3. tříd ZŠ (2014)*      

Hledej s myškou zdravé potraviny (hra pro děti)*
Pět klíčů k bezpečným potravinám (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu ke správným hygienickým návykům)*

Přehled informačních letáků/brožur ICBP a jiných publikací pro spotřebitele

ICBP

Informační centrum bezpečnosti potravin (2014)*
Informační centrum bezpečnosti potravin (I)
Informační centrum bezpečnosti potravin (II)
Informační centrum bezpečnosti potravin (III)

Školní mléko

Školní mléko (pexeso)

Zdraví

Umíte vařit bezpečně? (2014)*
Každodenní cesta ke zdraví*

Pět klíčů k bezpečnému stravování*
Pět klíčů k bezpečnému stravování* (modifikace původního letáku určená dětem)
Základní pravidlo osobní hygieny – mytí rukou
Listerióza
Co jsou biopotraviny? Kdo je ekolog. zemědělec?
Informační centrum bezpečnosti potravin (2014)
*
Bezpečnost potravin
Rady pro nakupování potravin
GMO – Otázky a odpovědi
Křížová kontaminace potravin
Správné uchovávání potravin a pokrmů v chladničce*
Skopové a jehněčí maso
Jak číst etikety?*
Zdravé potraviny (pexeso)
Víš, co jíš? (pexeso)
Syrové mléko–chutně a bezpečně
Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve stručném přehledu
Víš, co jíš? Rady, jak správně nakupovat potraviny*
Víš, co jíš? Vybarvi si obrázek*
– Kvalita ryb v českých a moravských tocích (2006-2010)
Víš co jíš? České ovoce a zelenina (pexeso)*


Pozn.: Publikace označené *) jsou k dispozici v tištěné podobě nebo na CD (programy pro děti) a to zdarma. Jejich zaslání v omezeném počtu si lze objednat u pana Deutsche na adrese
olaf.deutsch@mze.cz, tel. 607 886 278


4) ICBP: A-Z slovník pro spotřebitele

Přístup k heslům v A–Z slovníku


5) Zdroje informací mimo ICBP

Vybrané informační přehledové studie ÚZEI–ZPK

Trendy ve zpracování cereálií s přihlédnutím zejména k celozrnným výrobkům II. Kopáčová, O.
Zdravotní aspekty fortifikace potravin kyselinou listovou Kopáčová, O.
Potraviny nového typu Suková, I.
Syrovátka v potravinářství Suková, I.
Trendy v potravinové legislativě EU Suková, I.
Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny Suková, I.
Aplikace nanotechnologie v potravinářství Kvasničková, A.
Organizace agro-potravinářského výzkumu v EU a jeho budoucí zaměření (Trendy v potravinářském výzkumu) Kvasničková, A.
Ozařování potravin Kvasničková, A.
Historie rozvoje oborů potravinářské technologie, techniky, výživy a jakosti potravin v rámci aktivit zemědělské akademie ČR Perlín, C.
Vliv výživy na kvalitu masa Hvízdalová, I.
Welfare hospodářských zvířat Schneiderová, P.
Vývojové trendy ekologického zemědělství Vondrášková, Š.
Bakterie a viry v ochraně proti chorobám a škůdcům rostlin Koubová, D.
Nové trendy v chovu dojených krav Nehasilová, D.


Časopisy České akademie zemědělských věd

Přístup k časopisům ČAZV


Další odborné publikace s potravinářskou tematikou
Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky, Česká technologická platforma pro potraviny, Ing. J. Kopáček, CSc. (2014)
Jak poznáme kvalitu? Tuky a oleje, Česká technologická platforma pro potraviny, Doc. Ing. J. Brát, CSc. (2014)
Jak poznáme kvalitu? Vejce, Česká technologická platforma pro potraviny, Ing. B. Boháčková (2014)
Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Česká technologická platforma pro potraviny, Kavka, M. (2013)
Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Česká technologická platforma pro potraviny, Obermaier, O., Čejna, V. (2013)
Jak poznáme kvalitu?  Chléb a pečivo Česká technologická platforma pro potraviny, Příhoda, J., Sluková, M., Dřízal, J. (2013)
Přídatné látky v potravinách
Česká technologická platforma pro potraviny, Babička, L. (2012)
Nanotechnologie v potravinářství Kvasničková, A.* 
Značení GDA na obalech potravin, Navigace ve světě živin a kalorií* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS   
Jak poznáme kvalitu? Hovězí a vepřové maso* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS
Jak poznáme kvalitu? Svět kávy* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS
Jak poznáme kvalitu? O lahůdkách pro spotřebitele*  Česká technologická platforma pro potraviny, SČS


Terminologický slovník

ÚZEI ve spolupráci a s odbornou garancí ČAZV vytváří a zpřístupňuje Terminologický slovník.